Technologia HERMON®


kula wodna

Technologia HERMON® służy do osuszania, odgrzybiania, odsalania i hydrofobizacji murów, konstrukcji betonowych i żelbetowych w oparciu o czteroskładnikowy system. Jest to nowoczesna, nieinwazyjna i ekologiczna metoda, chroniona patentem nr 192514. Dzięki niej jesteśmy w stanie skutecznie i trwale rozwiązać problem wilgoci, bez ingerencji mechanicznej w konstrukcję budynku. Stosowanie tej technologii nie wymaga podcinania lub odkopywania fundamentów, wiercenia otworów w ścianach ani skuwania tynków. W ten sposób można też jednocześnie ograniczyć negatywny wpływ na ludzi i środowisko.

W jakich sytuacjach sprawdza się technologia HERMON®?

Każdy budynek musi mierzyć się z działaniem szkodliwych czynników. Jednym z największych zagrożeń jest woda. Wystarczy drobna nieszczelność, awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej lub izolacji pionowej i poziomej, aby w wilgotnym murze rozpoczął się proces degradacji. W efekcie po pewnym czasie na konstrukcji można zauważyć zjawisko korodowania, wykwity solne lub liczne pęknięcia. Wyczuwalny będzie także uciążliwy zapach stęchlizny. Wszystko to może prowadzić do występowania alergii lub chorób układu oddechowego i kostnego. Wykorzystanie technologii HERMON® pozwala jednocześnie osuszyć, odgrzybić, odsolić oraz zhydrofobizować mokre mury i konstrukcje betonowe.

 


ściana

 

TECHNOLOGIA HERMON™

Technologia służąca osuszaniu, odgrzybianiu, odsalaniu i hydrofobizacji murów, konstrukcji betonowych i żelbetowych w oparciu o czteroskładnikowy system Hermon™

HERMON™ nowa nieinwazyjna i ekologiczna technologia do osuszania, odgrzybiania, odsalania i hydrofobizacji murów ceglanych, betonu i żelbetonu.

HERMON™ to nowatorska technologia pozwalająca na skuteczne i trwałe rozwiązanie problemu wilgoci w murach ceglanych, konstrukcjach betonowych i żelbetowych.

HERMON™ pozwala zastąpić dotychczas stosowane metody bez ingerencji mechanicznej w konstrukcję budynku.

 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGII.

Właściwości technologii:

 • nie wymaga podcinania fundamentów
 • nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
 • nie wymaga skuwania tynków
 • nie wymaga odkopywania fundamentów
 • nie wymaga okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczeń
 • prace wykonywane są bez mechanicznej ingerencji w konstrukcję muru, posadzki i stropy
 • brak szkodliwego oddziaływania na ludzi [ ATEST HIGIENICZNY – HK/B/1343/01/2015 ]
 • brak agresywnego oddziaływania na środowisko [ ATEST HIGIENICZNY – HK/B/1343/01/2015 ]
  * prace mogą być wykonywane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku

 

SPOSÓB DZIAŁANIA – przyczyny korozji

Budynki podczas użytkowania podlegają działaniu wielu niekorzystnym czynnikom. Jednym z najczęściej występujących zagrożeń jest woda.[awarie instalacji wod.–kan., uszkodzenia izolacji pionowej i poziomej lub jej brak.]

W wilgotnym murze zachodzą degradujące procesy prze rozwój mikroflory i fauny, korozję muru – wykwity solne, pękanie materiału

ceramicznego, zapach stęchlizny. W budynkach zamieszkałych są powodem alergii i chorób układu oddechowego i kostnego.

SPOSOBY NAPRAWY.

Istnieje wiele alternatywnych metod hamowania i likwidowania szkodliwych procesów, powodowanych przez kapilarne podciąganie wody. Wszystkie dotychczasowe metody wiązały się z ingerencją mechaniczną w strukturę budynku, czy to podcinaniem lub nawiertami. Ponadto z użyciem preparatów odgrzybiających i odrębnie na zablokowanie kapilarnego podciągania wody. Powierzchniowo musiały być użyte tynki renowacyjne .

Brak było dotychczas prostej i skutecznej technologii pozwalającej jednocześnie osuszyć, odgrzybić. odsolić i zhydrofobizować mokre mury i konstrukcje betonowe.

Wszystkie te zalety spełnia technologia HERMON™ pozwalając na ominięcie pracochłonnych i uciążliwych czynności.

Wielokrotne powierzchniowe aplikacje preparatu HERMON™ usuwają z mokrych i skorodowanych murów mikroflorę i faunę oraz nadmiar wody. HERMON™ trwale hamuje kapilarne podciąganie wody, poprzez zamianę kapilar w naczynia włosowate.

 

Charakterystyka produktu

 • preparat czteroczęściowy
 • środek ekologiczny, nietoksyczny
 • nie zawiera środków rakotwórczych
 • do wykonywania prac nie potrzeba specjalnych środków ochrony osobistej

Pomieszczenia w których stosowano HERMON™ mogą być użytkowane po zakończeniu prac bez żadnych okresów karencji.

 

 


Jakie są etapy działania środka HERMON®?

Cechą charakterystyczną środka HERMON® jest to, że im bardziej zawilgocony jest mur, tym lepsze efekty daje jego zastosowania. Wynika to z faktu, że nośnikiem preparatu jest woda, która znajduje się w zawilgoconej powierzchni. Aby lepiej zobrazować działanie HERMON®, przedstawiamy poniżej grafiki wraz z opisami poszczególnych etapów – faz.

 

faza hermon

HERMON® - faza I

1. Po zaaplikowaniu preparatu na powierzchnię muru zaczyna on wnikać w jego strukturę. Jest to związane z porowatością materiałów budowlanych – HERMON® wykorzystuje w tym celu ich kapilary. Środek mineralizuje mikroflorę i mikrofaunę, którą napotka.
2. Masa biologiczna oraz produkty korozji powodują rozrost skorodowanych ziaren muru. Ten proces nazywa się rekrystalizacją.
3. Wolne przestrzenie w murze zmniejszają się, a to powoduje w efekcie wzrost ciśnienia i wypieranie wody.
4. Wraz z wodą usuwane są też wspomniane produkty korozji. HERMON® przyczynia się do stopniowego zasysania wody z oraz głębszych warstw muru, a następnie jej wypychania na zewnątrz.

 

faza 2 hermon

HERMON® - faza II

W tej fazie dochodzi do zjawiska nadtrawienia nowych, zregenerowanych ziaren muru w miejscach, w których się ze sobą łączą. W ten sposób samoistnie zostają usunięte zastoiny wodne z głębi muru, a cały proces opisany w fazie I zostaje spowolniony.

 

 

faza 3 hermon

HERMON® - faza III

Szybkość reakcji nadal maleje i stopniowo stabilizuje się na bezpiecznym poziomie. Ziarna muru w dalszym ciągu powoli się rozrastają, a kapilary przekształcają się w naczynia włosowate. Oznacza to częściową impregnację struktury. Ponadto zostaje odcięte ciśnienie osmotyczne. W efekcie mur zyskuje właściwości hydrofobowe – staje się półprzepuszczalny, czyli oddaje wilgoć na zewnątrz.
Środek HERMON® przyczynia się również do wyparcia nadmiaru soli. W głębszych partiach natomiast przekształcają się one w sole nierozpuszczalne. W rezultacie mur nie pobiera wody z powietrza. Nie ma zatem żadnych warunków do tego, aby w jego strukturze dochodziło do rozwoju pleśni oraz grzybów. Użytkownicy budynku mogą za to zauważyć lepszy mikroklimat w pomieszczeniach.

 


POWODY DLA KTÓRYCH WARTO STOSOWAĆ TECHNOLOGIĘ HERMON®

Zapach stęchlizny znika po 2 max. 10 dniach

Na skutek działania Hermona® giną grzyby, pleśnie i inne żywe organizmy również w głębszych warstwach muru

Mur oddaje nadmiar wilgoci a wraz z nią sole

Dzięki uzyskaniu hydrofobowości mur wilgoć szybciej oddaje niż przyjmuje.

Konsekwencją działania Hermona™ jest usunięcie przyczyn i skutków.

Technologia HERMON™ rozwiązuje cztery problemy jednocześnie:

1.odgrzybia, 2.osusza, 3.odsala, 4.hydrofobizuje

 

Uwagi.

Warunkiem poprawnego przeprowadzenia prac jest wstępne odcięcie dopływu wody [ jeżeli zachodzi taka potrzeba – naprawa instalacji wod. – kan., rynien, założenie drenażu, czasowe obniżenie lustra wody, itp.]. Jeżeli nie nastąpi odcięcie dopływu wody, HERMON ™ będzie w sposób ciągły przepompowywał wodę przez mur.

Nie należy dopuszczać do zamoknięcia obrabianych powierzchni podczas ich obróbki, oraz przez 72 godziny po skończeniu procesu.. Czas obróbki na powierzchni muru wynosi od 4 do 21 dni w zależności od stopnia zawilgocenia muru, jego grubości i zewnętrznych warunków (temperatura, ciśnienie, wilgotność), w przeciętnych warunkach 4 do 8 dni. Prace prowadzić w temperaturze powyżej 5ºC.

HERMON™ mineralizuje grzyby i pleśnie wraz z zarodnikami. Przy zachowaniu przewidzianej przez producenta technologii prac, praktycznie nie zachodzi możliwość (w przeciwieństwie do innych środków) “odradzania się” pleśni i grzybów. Warunkiem jest sprawnie działająca wentylacja pomieszczeń.


OPINIE INWESTORÓW ORAZ KONSERWATORÓW O HERMONIE™

Zastosowanie systemu HERMON® do odsolenia, osuszania i zabezpieczania murów przed skutkami zawilgocenia i korozji.

Próbę wykonano w dniach 14 – 19. października 2003r. w trzech miejscach na murach różnych części zamku w Janowcu. W budynku północnym, w piwnicy i w korytarzu tychże piwnicach oraz na fragmencie muru zewnętrznego baszty południowo wschodniej. Trzy próby wykonano uwzględniając reprezentatywność badań. Ściany, na których dokonano próby to: 1.ściana z cegły otynkowanej [przy stopniach schodów], 2. z kamienia otynkowanego [korytarz w piwnicy] i ttthikik3. ściana z kamienia [fragment baszty]….. Preparat HERMON® I nanoszono na powierzchnię murów metodą natryskiwania. Już w trakcie nanoszenia ,widoczna była reakcja zachodząca na powierzchni muru-spienianie się preparatu HERMON® w kontakcie z tynkiem, kamieniem i zaprawą. Znikły różnokolorowe, ciemniejsze przebarwienia związane z wcześniejszą działalnością mikroflory i mikrofauny [grzyby, pleśnie, porosty, glony]. Preparat zachowywał się podobnie jak woda. Po chwilowym przyciemnieniu powierzchni, preparat wysychając i penetrując w głąb muru, pozostawiał powierzchnię jaśniejszą i czystszą. Nie zaobserwowano żadnych przebarwień, wykwitów czy zmian w granicy prób. Wraz z wypieraną wodą usunięte zostały także sole zawarte w murze sole. Wykwity soli usunięto, po wyschnięciu murów, zmiatając je szczotką średniej twardości. Po trzech dobach, partie murów poddane działaniu preparatu HERMON® – 1 były suche.Nastąpiło wyraźnie widoczne usunięcie wcześniejszych przebarwień. Jedynie zielone, bardzo silne wybarwienie ścian przez glony, pozostawiło śladowe przebarwienie. Zaobserwowano także wzmocnienie mechaniczne murów. Osypująca i pudrująca się powierzchnia kamienia zaimpregnowanego fragmentu stała się zwarta, twardsza i nie osypywała się. Próba zarysowania materiału, wykonana przy użyciu noża, udowodniła, że powierzchnia była twarda i wzmocniona. Próba zwilżenia muru czystą wodą, wykazała, że zhydrofobizowana powierzchnia nie wchłania wody. Wstępna ocena prób pozwala przypuszczać, że wzmocnieniu uległa także wewnętrzna struktura materiałów użytych do badań. Dotychczasowe wyniki, potwierdzają założenia i efekty badań producenta preparatu HERMON®. Zarówno łatwość nanoszenia preparatu na obiekt jak i fakt, że wodorozpuszczalny preparat łatwo wnika w porowate materiały budowlane [w których jest zawarta duża ilość wody ] pozwala na pozytywną ocenę stosowania preparatu do osuszania i zabezpieczania przed ponownym zawilgoceniem. Można jednak już teraz potwierdzić , opiniowaną przez innych, skuteczność działania preparatu HERMON®.

 

mgr Piotr Mikołajczak – Rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady

Konserwatorów Dzieł Sztuki

TB- Inwest Gdańsk

Prosta i bardzo skuteczna technologia osuszania murów oraz wykonywana przez solidnego wykonawcę firmę HERTIMA™.

Urząd Miejski w Toruniu

Technologia jak i wykonawca, firma HERTIMA™ godne polecenia.

Firma Fasterm Głogowo

Technologia HERMON™ oszczędza czas i pozwala skrócić pracochłonne czynności przy tradycyjnych metodach osuszania.


OPRACOWAŁ – Bolesław Sądowski

Cechy technologii:

 • osusza
 • odsala
 • odgrzybia
 • hydrofobizuje
 • zastępuje izolację poziomą i pionową budynku
 • wzmacnia i zespala konstrukcję murów i posadzek
 • mineralizuje mikroflorę i mikrofaunę zawartą w konstrukcji muru
 • pasywuje zbrojenie wewnątrz muru

 

Właściwości technologii:

 • nie wymaga podcinania fundamentów
 • nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
 • nie wymaga skuwania tynków
 • nie wymaga odkopywania fundamentów
 • nie wymaga okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczeń
 • prace wykonywane są bez mechanicznej ingerencji w konstrukcję muru i posadzki i stropy
 • brak szkodliwego oddziaływania na ludzi HK/B/1667/01/2010
 • brak agresywnego oddziaływania na środowisko HK/ B/1667/01/2010
 • prace mogą być wykonywane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku
 • spełnia wymogi prawa europejskiego Dyrektywa Budowlana (UE) 305/2011 z dnia 09.03.2011r; (CPR 305/2011).

 

napisy

 

Karta produktu

Separator

 

rozprysk wody

 

TECHNOLOGIA HERMON

Technologia służąca osuszaniu, odsalaniu i zabezpieczeniu (hydrofobizacji) murów, tynków i konstrukcji betonowych w oparciu o czteroskładnikowy system Hermon® chroniony patentem nr 192514.

 


Cechy technologii:

 • osusza
 • odsala
 • odgrzybia
 • hydrofobizuje
 • zastępuje izolację poziomą i pionową budynku
 • wzmacnia i zespala konstrukcję murów i posadzek
 • mineralizuje mikroflorę i mikrofaunę zawartą w konstrukcji muru
 • pasywuje zbrojenie wewnątrz muru

 

Właściwości technologii:

 • nie wymaga podcinania fundamentów
 • nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
 • nie wymaga skuwania tynków
 • nie wymaga odkopywania fundamentów
 • nie wymaga okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczeń
 • prace wykonywane są bez mechanicznej ingerencji w konstrukcję muru i psadzki (stropu)
 • brak szkodliwego oddziaływania na ludzi HK/B/1667/01/2010
 • brak agresywnego oddziaływania na środowisko HK/ B/1667/01/2010
 • prace mogą być wykonywane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku
 • spełnia wymogi prawa europejskiego Dyrektywa Budowlana (UE) 305/2011 z dnia 09.03.2011r; (CPR 305/2011).

 

Charakterystyka produktu

 • preparat czteroczęściowy
 • środek ekologiczny, nietoksyczny
 • nie zawiera środków rakotwórczych
 • do wykonywania prac nie potrzeba specjalnych środków ochrony osobistej

 Materiał badawczy

Separator

 

woda

 

treść na białym tle