Odsalania


wzburzona woda

Odsalanie murów to kolejny etap usuwania wilgoci z budynku. Sole w wyniku zastosowania innowacyjnej technologii wydostają się bowiem na zewnątrz wraz z wilgocią. Jest to więc naturalny wynik działania preparatów HERMON®, dlatego powstałe wówczas wykwity nie powinny być zjawiskiem niepokojącym dla inwestora. W ramach naszych usług zajmujemy się usuwaniem niepożądanych plam, tak aby cała powierzchnia prezentowała się estetycznie, zgodnie z pierwotnym założeniem.

Jaki jest wpływ soli budowlanych na konstrukcję budynku?

Sole występują w porowatych materiałach budowlanych. Związki te są bardzo szkodliwe, ponieważ w wyniku działania zmiennych czynników cieplno-wilgotnościowych zmieniają objętość i mogą prowadzić do wystąpienia mechanicznego naprężenia. W efekcie konstrukcja budynku jest narażona na powstawanie licznych uszkodzeń. Odsalanie jest więc niezwykle przydatne w całym procesie usuwania wilgoci, aby wyeliminować ryzyko pojawiania się wad konstrukcyjnych.