Karta produktu

TECHNOLOGIA HERMON

Technologia służąca osuszaniu, odsalaniu i zabezpieczeniu (hydrofobizacji) murów, tynków i konstrukcji betonowych w oparciu o czteroskładnikowy system Hermon® chroniony patentem nr 192514.

Cechy technologii:

 • osusza
 • odsala
 • odgrzybia
 • hydrofobizuje
 • zastępuje izolację poziomą i pionową budynku
 • wzmacnia i zespala konstrukcję murów i posadzek
 • mineralizuje mikroflorę i mikrofaunę zawartą w konstrukcji muru
 • pasywuje zbrojenie wewnątrz muru

Właściwości technologii:

 • nie wymaga podcinania fundamentów
 • nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
 • nie wymaga skuwania tynków
 • nie wymaga odkopywania fundamentów
 • nie wymaga okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczeń
 • prace wykonywane są bez mechanicznej ingerencji w konstrukcję muru i psadzki (stropu)
 • brak szkodliwego oddziaływania na ludzi HK/B/1667/01/2010
 • brak agresywnego oddziaływania na środowisko HK/ B/1667/01/2010
 • prace mogą być wykonywane zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku
 • spełnia wymogi prawa europejskiego Dyrektywa Budowlana (UE) 305/2011 z dnia 09.03.2011r; (CPR 305/2011).

Charakterystyka produktu

 • preparat czteroczęściowy
 • środek ekologiczny, nietoksyczny
 • nie zawiera środków rakotwórczych
 • do wykonywania prac nie potrzeba specjalnych środków ochrony osobistej

 
Pobierz Kartę Produktu