test

600

Nowa , ekologiczna i nieinwazyja technologia do walki
z korozją murów,betonu i żelbetonu
odsala = odgrzybia = osusza = hydrofobizuje

FIRMA HERTIMA – jako licencjonowany i autoryzowany
wykonawca systemu = HERMON® = przedstawia ofertę na:

 1. odsalanie,
 2. odgrzybianie,
 3. osuszanie,
 4. hydrofobizację murów i konstrukcji betonowych

Jest to nowatorska ,ekologiczna technologia pozwalająca na trwałe i skuteczne rozwiązanie problemu wilgoci, korozji muru i konstrukcji betonowych i żelbetowych.
HERMON® jest polskim patentem wykorzystującym najnowsze osiągnięcia biochemii i biofizyki.

TECHNOLOGIA TA POZWALA ZASTĄPIĆ
TRADYCYJNE METODY IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ.

Prowadzenie prac nie wymaga – skuwania tynków, wykonania nawiertów, podcinania fundamentów, wystarczy dostęp do ściany.

Tym sposobem można równocześnie odsalać,osuszać ,odgrzybiać i hydrofobizować wszystkie rodzaje murów oraz konstrukcje betonowe i żelbetonowe.

Technologia = HERMON® = jest:

 • ekologiczna,
 • najskuteczniejsza,
 • najbezpieczniejsza
 • najszybsza i najtańsza,

Koszt 1 m2 uzależniony jest od grubości muru i stopnia zawilgocenia. Zawsze wycena indywidualna.
Usługa objęta jest wieloletnią gwarancją.

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU:
Usuwa: mikroflorę, mikrofaunę, produkty korozji i nadmiar wilgoci
Zalety:

 • środek ekologiczny, nietoksyczny
 • nie zawiera środków rakotwórczych
 • nie wymaga podcinania fundamentów
 • nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
 • nie wymaga skuwania tynków
 • nie wymaga odkopywania fundamentów
 • nie wymaga okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczeń

Atest Higieniczny : HK / B / 1667/01/2010

Uwaga:hamuje kapilarne podciąganie wody, zastępuje izolację poziomą i pionową budynku, dodatkowym efektem jest impregnacja muru i podwyższenie jego wytrzymałości.

SPOSÓB DZIAŁANIA:

Przyczyny korozji muru.
Budynki i budowle podczas eksploatacji podlegają działaniu
wielu niekorzystnych czynników. Jednym z najczęściej występujących zagrożeń jest woda. Woda może oddziaływać na obiekt wskutek różnego rodzaju awarii instalacji i klęsk żywiołowych. Przyczyną zawilgocenia (podmakania) bywa też uszkodzona izolacja pozioma i pionowa lub jej brak. Wraz z wodą przedostają się do ścian stymulatory korozji – różnego rodzaju sole powstałe w wyniku kwaśnych deszczy, związki do usuwania lodu i śniegu w czasie zimy czy też nawozy sztuczne, itp.
Cegła, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłoną wodę, ponieważ ilość kapilarów w materiale dochodzi do 25%. Tak duża porowatość powoduje dobre wchłanianie wody. W przypadku kamienia o niskiej nasiąkliwości np. granit, problem nasiąkania wodą dotyczy głównie materiału wypełniającego – zaprawy.
W zawilgoconym murze zaczynają zachodzić szkodliwe procesy :

 1. rozwój mikroflory: grzybów, pleśni, glonów, mchów itp , rozwój mikrofauny: bakterii,pierwotniaków,ameb , drobnoustrojów
 2. korozja muru objawiająca się odpadaniem tynków ,kruszeniem zaprawy,
  pękaniem cegieł,wykwitami, zapachem stęchlizny.

Procesy te obniżają walory użytkowe budynków, a czasami wręcz uniemożliwiają ich eksploatację.
W przypadku budynków mieszkalnych są przyczyną wielu alergii i chorób – szczególnie chorób układu oddechowego i kostnego. [artretyzm]

Sposoby naprawy

Istnieje wiele alternatywnych metod hamowania i likwidowania wspomnianych szkodliwych procesów. Metody te oparte są na różnych mechanizmach chemicznych i fizycznych. Posiadają one różną skuteczność. Część z nich wymaga naruszenia struktury budowli jak nawiertów w murze lub podcinania fundamentów.

Wiąże się to z użyciem kilku preparatów działających na:
1. mikroflorę i faunę
2. odrębnie na wchłoniętą przez mury wilgoć.

Brak było dotychczas prostej i skutecznej metody przerywającej i usuwającej kompleksowo wszystkie szkodliwe procesy zachodząe w przemokniętych i wilgotnych murach.
Technologia HERMON® pozwala na ominięcie pracochłonnych i uciążliwych czynności [ kucie, nawierty, podcinanie, odkopanie fundamentów ] itp.  i wielokrotnymi powierzchniowymi zabiegami usuwa z zawilgoconych i skorodowanych murów równocześnie,mikroflorę mikrofaunę, produkty korozji i nadmiar wilgoci. W wyniku zastosowania HERMONA uzyskujemy dodatkowo efekt impregnacji muru przed wodą oraz wzmocnienie muru – podwyższenie jego wytrzymałości. Ponadto środek ten trwale hamuje kapilarne podciąganie wody i dzięki przemianie kapilar w naczynia włosowate zastępuje izolację poziomą budynku.

Preparat HERMON®

1. CHARAKTERYSTYKA.
HERMON® występuje w postaci czterech roztworów wodnych: HERMON® I, HERMON® II, HERMON® III, HERMON® IV.

Roztwory nie są trujące bądź też szkodliwe dla zdrowia i nie powodują zanieczyszczania środowiska. Podczas prac nie potrzeba specjalnych środków ochrony osobistej. Pomieszczenia w których stosowano HERMON® mogą być użytkowane po zakończeniu prac bez żadnych okresów karencji.

2.Sposób użycia.

Technologia polega na wielokrotnym aplikowaniu na obrabiane powierzchnie roztworów HERMONA® w ilości i kolejności określonej technologią HERMON® aplikujemy natryskiem.

3. Działanie.
Woda zawarta w murze jest naturalnym nośnikiem środka HERMON® -im bardziej wilgotny mur ,tym bardziej widoczne efekty działania środka. W mechanizmie działania preparatu możemy wyróżniæ następujące fazy:

]

3.1. FAZA I

Nałożony na powierzchnię muru środek wnika w jego głąb, wykorzystując naturalne kapilary. W trakcie wnikania mineralizuje napotkaną mikroflorę i mikrofaunę. Zmineralizowane pozostałości masy biologicznej i stymulatorów, produktów korozji wykorzystywane są w tej fazie do tworzenia nowych ziaren w murze i rozrostu starych, skorodowanych ziaren. Powoduje to zmniejszenie pustych przestrzeni pomiędzy ziarnami – rekrystalizacja – wzrost ciśnienia i w efekcie wypieranie z niego wody.

Wraz z wodą usuwane są produkty korozji niewykorzystane przy rozbudowie ziaren muru.
Proces ten, postępując w głąb muru powoduje powstanie efektu zasysania wody z wewnątrz muru i wypychanie jej na zewnątrz.

3.2. FAZA II

W tej fazie następuje wstępne spowolnienie reakcji wywołanych w fazie I w celu niedopuszczenia do blokowania przepływu na granicy styku ziaren. W ten sposób powstają warunki powodujące samoistne usunięcie ewentualnych zastoin wodnych z głębi muru.

3.3. Faza III

Ma na celu dalsze obniżenie prędkości reakcji i ustabilizowanie jej na bezpiecznym poziomie. Zachodzi dalszy, bardzo powolny rozrost ziaren, połączony z efektem przekształcania kapilar w naczynia włosowate w murze (początek częściowej impregnacji). Jak widać,środek do transportu wykorzystuje mechanizm kapilar i różnicę ciśnień powstałą wskutek regeneracji (rekrystalizacji) ziaren. Przy zastosowaniu dawki przewidzianej technologią reakcja przebiega od powierzchni obrabianej na wskroś muru do czasu jej całkowitego zakończenia.

Uwagi.

Prace można prowadzić tylko w temperaturze powyżej 5ºC. Nie należy dopuszczać do zamoknięcia obrabianych powierzchni podczas ich obróbki oraz przez 72 godziny po skończeniu procesu. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia prac jest wstępne odcięcie dopływu wody (naprawa instalacji, rynien, drenaż, itp.).
Jeżeli na czas prowadzonych prac nie nastąpi odcięcie dopływu wody HERMON® będzie w sposób ciągły przepompowywał wodę przez mur.

Czas obróbki na powierzchni muru wynosi od 4 do 21 dni, w zależności od stopnia zawilgocenia muru, jego grubości i zewnętrznych warunków (temperatura, ciśnienie, wilgotność), w przeciętnych warunkach 4 do 8 dni.

Efekt odgrzybiania, odpleśniania i usuwania wilgoci rozpoczyna się od nałożenia pierwszej warstwy środka, efekt impregnacji i wzmocnienia uzyskujemy po 4 – 6 tygodniach.

HERMON® zabija grzyby i pleśnie wraz z zarodnikami.
Przy zachowaniu przewidzianej przez producenta technologii prac, praktycznie nie zachodzi możliwość (w przeciwieństwie do innych środków) “odradzania się” pleśni i grzybów. Warunkiem jest sprawnie działjąca wentylacja pomieszczeń.

W przypadku przeznaczenia technologii głównie do odsalania i osuszania murów należy ją odpowiednio zmodyfikować.

 

POWODY DLA KTÓRYCH WARTO STOSOWAĆ TECHNOLOGIĘ HERMON®

Zapach stęchlizny w pomieszczeniu znika po 2 max. 10 dniach Na skutek działania Hermona giną grzyby, pleśnie i inne żywe organizmy również w głębszych warstwach muru . Mur oddaje nadmiar wilgoci a wraz z nią sole – następuje rekrystalizacja soli.
Dzięki uzyskaniu hydrofobowości mur wilgoć szybciej oddaje niż przyjmuje.Skutecznie zapobiega powstawaniu punktu rosy. Konsekwencją działnia Hermona jest usunięcie przyczyn a nie skutków.

systemhermon

OPINIA‭ ‬KONSERWATORA‭ ‬DZIEŁ‭ ‬SZTUKI:

Zastosowanie systemu HERMON‭®‬ do odsolenia,‭ ‬osuszania i zabezpieczania murów‭ ‬przed skutkami zawilgocenia i korozji.

Próbę wykonano w dniach‭ ‬14‭ – ‬19.‭ ‬października‭ ‬2003r.‭ ‬w trzech miejscach na murach różnych części ‭ ‬zamku.‭ ‬W budynku północnym,‭ ‬przy stopniach schodów prowadzących do piwnic i w korytarzu przed toaletą w tychże piwnicach oraz na fragmencie muru zewnętrznego baszty południowo wschodniej. ‭ ‬Trzy próby wykonano uwzględniając reprezentatywność badań.‭ ‬Ściany,‭ ‬na których dokonano próby to:‭ ‬ściana z cegły otynkowanej‭ [‬przy stopniach schodów‭]‬,‭ ‬z kamienia otynkowanego‭ [‬korytarz w piwnicy‭] ‬i ściana z kamienia‭ [‬fragment baszty‭]‬.‭

Dwie próby dotyczyły partii murów narażonych bezpośrednio ‭ ‬na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

Trzeci fragment choć osłonięty‭ [‬pod dachem‭]‬,‭ ‬również ‭ ‬podlegał wpływom atmosferycznym-skoki temperatur,‭ ‬zmiany wilgotności itp.

Preparat HERMON® I ‭ ‬nanoszono na powierzchnię murów metodą natryskiwania.‭ ‬Już w trakcie nanoszenia‭ ‬,widoczna była reakcja zachodząca na powierzchni muru-spienianie się preparatu HERMON® w kontakcie z tynkiem,‭ ‬kamieniem i zaprawą.‭ ‬Po kilkunastu ‭ ‬minutach powierzchnia prób była wyraźnie jaśniejsza.‭ ‬Znikły różnokolorowe,‭ ‬ciemniejsze przebarwienia związane z wcześniejszą działalnością mikroflory i mikrofauny‭ [‬grzyby,‭ ‬pleśnie,‭ ‬porosty,‭ ‬glony‭]‬.‭ ‬Nie zaobserwowano zjawiska zmiany współczynnika załamania światła polegającego na efekcie‭ „‬lakierowanej powierzchni‭”‬.‭ ‬Preparat zachowywał się podobnie jak woda.‭ ‬Po chwilowym ‭ ‬przyciemnieniu powierzchni,‭ ‬preparat wysychając i penetrując w głąb muru,‭ ‬pozostawiał powierzchnię jaśniejszą i czystszą.‭ ‬Po około‭ ‬20-stu godzinach,‭ ‬prawie suche próby na murach,‭ ‬wyglądały podobnie jak otaczające fragmenty murów.‭ ‬Były nieco jaśniejsze.‭ ‬Nie zaobserwowano żadnych przebarwień,‭ ‬wykwitów czy zmian w granicy prób.‭ ‬Natomiast tuż obok,‭ ‬na samej granicy próby i partii muru nie poddanej próbie,‭ ‬zaobserwowano zjawisko większego zawilgocenia spowodowanego‭ „‬wypychaniem‭” ‬wody z muru przez preparat HERMON®.‭ ‬Wraz z wypieraną wodą usunięte zostały także sole zawarte w murze.‭ ‬Wykwity soli ‭ ‬usunięto,‭ ‬po wyschnięciu murów,‭ ‬zmiatając je szczotką średniej twardości.‭ ‬Po trzech dobach,‭ ‬partie murów poddane działaniu preparatu HERMON® były suche‭ [ ‬stwierdzono to ‭ ‬organoleptycznie‭ ]‬.Nastąpiło wyraźnie widoczne usunięcie wcześniejszych przebarwień.‭ ‬Jedynie zielone,‭ ‬bardzo silne wybarwienie ścian przez glony,‭ ‬pozostawiło śladowe przebarwienie.‭ ‬Zaobserwowano ‭ ‬także wzmocnienie mechaniczne murów.‭ ‬Osypująca ‭ ‬i pudrująca się,‭ ‬zdestruowana powierzchnia kamienia zaimpregnowanego fragmentu stała się zwarta,‭ ‬twardsza i nie osypywała się. Próba zarysowania materiału,‭ ‬wykonana przy użyciu noża,‭ ‬udowodniła,‭ ‬że powierzchnia była twarda i wzmocniona.‭ ‬Próba zwilżenia ‭ ‬muru czystą wodą,‭ ‬wykazała,‭ ‬że zhydrofobizowana powierzchnia nie wchłania wody. Woda z dodatkiem alkoholu‭ [‬etanol‭] ‬penetrowała w niewielkim stopniu w głąb materiału.‭ ‬Nie zaobserwowano natomiast zjawiska spływania wody jak po‭ “‬tłuszczu‭”‬.‭ ‬Można przyjąć,‭ ‬że preparat HERMON® ‭ ‬nie zamknął całkowicie porów materiału.‭

Wstępna ocena prób pozwala przypuszczać,‭ ‬że wzmocnieniu uległa także wewnętrzna struktura materiałów użytych do badań.‭ ‬Próba przeprowadzona nieco wcześniej,‭ ‬na pojedynczym kamieniu wapiennym,‭ ‬udowodniła,‭ ‬że preparat wmigrował dość głęboko w kamień.‭ ‬Ponieważ‭ [ ‬w tym przypadku‭] ‬nie został przeprowadzony zabieg zamknięcia impregnacji i neutralizacji preparatu HERMON® I‭ [‬przy użyciu preparatu HERMON® III‭]‬,‭ ‬proces penetracji ciągle trwa i trudno ‭ ‬na ‭ ‬razie ustalić,‭ ‬jak głęboko już wmigrował preparat w materiał.‭ ‬Podjęto więc decyzję,‭ ‬że badanie głębokości migracji‭ [‬dotyczy pojedynczego kamienia‭]‬,‭ ‬przeprowadzone będzie po upływie jednego miesiąca.

W przypadku prób wykonanych na murach zamku w Janowcu,‭ ‬przeprowadzono zabieg zamknięcia procesu impregnacji już po czterech dniach.‭ ‬Dla ‭ ‬tych prób zostaną wykonane badania głębokości impregnacji,‭ ‬po upływie ok.‭ ‬trzech miesięcy,‭ ‬tj.‭ ‬po okresie ustalonym przez producenta jako czas całkowitego zakończenia reakcji.‭ ‬Wszystkie wyniki i opinie na temat działania preparatu HERMON® opublikowane będą po zakończeniu badań nad próbami.

Dotychczasowe wyniki‭ ‬,choć oparte na badaniach organoleptycznych,‭ ‬potwierdzają ‭ ‬założenia i efekty badań producenta preparatu HERMON®.‭ ‬Zarówno łatwość nanoszenia preparatu na obiekt jak i fakt,‭ ‬że wodorozpuszczalny preparat ‭ ‬łatwo wnika w porowate materiały budowlane‭ [‬w których jest zawarta duża ilość wody‭ ] ‬pozwala na pozytywną ocenę stosowania preparatu do osuszania i zabezpieczania przed ponownym zawilgoceniem.‭ ‬Niesprzyjająca badaniom pora roku,‭ ‬oraz ograniczone możliwości wykonania odpowiedniej ilości prób,‭ ‬powodowały że konieczne będzie powtórzenie badań wiosną ‭ ‬przyszłego roku.‭ ‬Można jednak już teraz potwierdzić‭ ‬,‭ ‬opiniowaną przez innych‭ ‬,‭ ‬skuteczność działania preparatu HERMON‭®‬.

Wyniki dotychczasowych i dalszych badań na próbach przeprowadzonych na Zamku w Janowcu opublikowane będą ‭ ‬wkrótce.

mgr Piotr Mikołajczak Konserwator Dzieł Sztuki

Rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki‭

LICENCJONOWANY I AUTORYZOWANY WYKONAWCA SYSTEMU‭ – ‬HERMON‭®‬

POCZTA : kontakt@hertima.pl