Opis New

600

HERMON™ nowa  ekologiczna  technologia do walki z korozją murów ceglanych, betonu i żelbetonu            

 1. odsala
 2. odgrzybia
 3. osusza
 4. hydrofobizuje mury i konstrukcje  betonowe

Jest to nowatorska ,ekologiczna technologia, pozwalająca na trwałe i skuteczne rozwiązanie  problemu wilgoci, korozji muru i konstrukcji betonowych i żelbetowych.

HERMON®  jest polskim patentem wykorzystującym  najnowsze  osiągnięcia biochemii i biofizyki.

 

 

TECHNOLOGIA TA  POZWALA ZASTĄPIĆ

TRADYCYJNE METODY NAPRAWY IZOLACJI  PIONOWEJ I POZIOMEJ

 

 

Prowadzenie prac nie wymaga:

 • skuwania tynków,
 • wiercenia otworów,                                                                   
 • podcinania fundamentów,    
 • wystarczy  dostęp do ściany.

Preparat HERMON™ równocześnie odsala, osusza, odgrzybia i hydrofobizuje wszystkie rodzaje murów oraz konstrukcje  betonowe i żelbetonowe.

 

Technologia = HERMON® = jest ekologiczna, najskuteczniejsza, najbezpieczniejsza najszybsza i najtańsza,  

 

PREPARAT HERMON®

 

1. Charakterystyka:

HERMON® występuje w postaci czterech  wodnych   zawiesin:  HERMON® I, HERMON® II,  HERMON® III, HERMON® IV.

Roztwory nie są trujące bądź też szkodliwe dla zdrowia, nie powodują zanieczyszczania środowiska.  Podczas prac  nie potrzeba  specjalnych środków ochrony osobistej. Pomieszczenia w których stosowany jest HERMON® mogą być użytkowane po zakończeniu prac, po przewietrzeniu bez żadnych okresów karencji.

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU:

Usuwa: mikroflorę, mikrofaunę, produkty korozji i nadmiar wilgoci

Zalety:

 • środek ekologiczny, nietoksyczny
 • nie zawiera środków rakotwórczych
 • nie wymaga  podcinania  fundamentów
 • nie wymaga wiercenia otworów w ścianie
 • nie wymaga skuwania tynków
 • nie wymaga odkopywania fundamentów
 • nie wymaga okresu karencji dla adaptacji osuszanych pomieszczeń

2. SPOSÓB DZIAŁANIA:

Przyczyny korozji muru.

Budynki i budowle podczas eksploatacji podlegają działaniu  wielu niekorzystnych czynników. Jednym z najczęściej występujących zagrożeń jest woda.

Woda może oddziaływać na obiekt wskutek różnego rodzaju awarii instalacji i klęsk żywiołowych. Przyczyną zawilgocenia (podmakania) bywa tez uszkodzona izolacja pozioma i pionowa, lub jej brak. Wraz z wodą przedostają się do ścian stymulatory korozji – różnego rodzaju sole powstałe przez  kwaśne deszcze, związki do usuwania lodu i śniegu w czasie zimy, nawozy sztuczne, itp.

Cegły, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłoną wodę, ponieważ ilość kapilarów   w materiale dochodzi do 25%. Tak duża porowatość powoduje dobre wchłanianie wody. W przypadku kamienia naturalnego problem nasiąkania wodą dotyczy głównie  zaprawy wypełniającej fugi  która przy zetknięciu z wodą  nasiąka, całkowicie.

W zawilgoconym murze zaczynają zachodzić szkodliwe procesy :

 1. rozwój mikroflory: grzybów, pleśni, glonów, mchów, itp
 2. rozwój mikrofauny:  bakterii, pierwotniaków ,ameb i  drobnoustrojów

Korozja  muru objawia  się: odpadaniem tynków, kruszeniem zaprawy,

pękaniem cegieł, wykwitami solnymi oraz  zapachem stęchlizny.

Procesy te obniżają walory użytkowe budynków, a czasami wręcz uniemożliwiają ich eksploatację.

W przypadku zamieszkałych budynków mieszkalnych są przyczyną powstawania wielu chorób – szczególnie  układu oddechowego – [ alergie ] i kostnego –[ artretyzm].

3.Sposoby naprawy

Istnieje wiele alternatywnych metod hamowania i likwidowania wspomnianych szkodliwych procesów. Metody te oparte są na różnych mechanizmach chemicznych i fizycznych. Posiadają one różną skuteczność. Część z nich wymaga naruszenia struktury nawiertami lub podcinania fundamentu.

Wymaga to  użycia kilku preparatów działających na:

 1.  mikroflorę i faunę.

oraz

 1. odrębnie na wchłoniętą przez mury wilgoć

Brak było dotychczas prostej i skutecznej metody  usuwającej kompleksowo wszystkie szkodliwe procesy zachodzące w przemokniętych i wilgotnych murach.

Technologia HERMON® pozwala na ominięcie pracochłonnych i uciążliwych czynności [kucie, nawierty, podcinanie] itp. i wielokrotnymi powierzchniowymi zabiegami usuwa z zawilgoconych i skorodowanych murów mikroflorę, mikrofaunę produkty korozji i nadmiar  wilgoci. HERMON® trwale hamuje kapilarne podciąganie wody i dzięki przemianie kapilar w naczynia włosowate tworzy izolację poziomą budynku. W wyniku zastosowania preparatu  HERMON® uzyskujemy dodatkowo  wzmocnienie muru [podwyższenie jego wytrzymałości].

 

4. Sposób użycia.

Technologia polega na wielokrotnym  aplikowaniu na obrabiane powierzchnie roztworów   HERMONA® w ilości i kolejności określonej technologią.

Środek aplikujemy  natryskiem, pod niewielkim ciśnieniem. [ 3 bary ]

5. Działanie.

Woda zawarta w murze jest naturalnym nośnikiem środka    HERMON®   (im bardziej wilgotny mur tym bardziej widoczne efekty działania środka).

W mechanizmie działania środka możemy wyróżnić następujące fazy:  

5.1. FAZA  I

Nałożony na powierzchnię muru środek wnika w jego głąb, wykorzystując naturalne kapilary. W trakcie wnikania mineralizuje napotkaną mikroflorę i mikrofaunę.   Nałożony na powierzchnię muru środek wnika w jego głąb, wykorzystując naturalne kapilary. W trakcie wnikania mineralizuje napotkaną mikroflorę i mikrofaunę. Zmineralizowane pozostałości masy biologicznej i korozji wykorzystywane są w tej fazie do tworzenia nowych ziaren w murze Powoduje to zmniejszenie pustych przestrzeni pomiędzy ziarnami – rekrystalizacja –  wzrost ciśnienia i w efekcie wypieranie z niego wody.  Wraz z wodą usuwane są stymulatory i produkty  korozji niewykorzystane przy rozbudowie ziaren  murze.

Proces ten, postępując w głąb muru powoduje powstanie efektu zasysania wody z wewnątrz muru i wypychanie jej na zewnątrz.

5.2. FAZA II

W tej fazie następuje wstępne spowolnienie reakcji wywołanych w fazie I w celu niedopuszczenia do blokowania przepływu  na granicy styku ziaren. W ten sposób powstają warunki powodujące samoistne usunięcie ewentualnych zastoin wodnych z głębi muru.

5.3. Faza III

Ma na celu dalsze obniżenie prędkości reakcji i ustabilizowanie jej na bezpiecznym poziomie. Zachodzi dalszy, bardzo powolny rozrost ziaren, połączony z efektem przekształcania kapilar  w naczynia włosowate w murze (początek częściowej impregnacji). Jak widać, środek do transportu wykorzystuje mechanizm kapilar i różnicę ciśnień powstałą wskutek regeneracji (rekrystalizacji) ziaren. Przy zastosowaniu dawki przewidzianej technologią reakcja przebiega od powierzchni obrabianej na wskroś muru do czasu jej całkowitego zakończenia.

6. POWODY DLA  KTÓRYCH  WARTO STOSOWAĆ  TECHNOLOGIĘ  HERMON®

Zapach stęchlizny znika po 2 max. 10 dniach

Na skutek działania Hermona giną grzyby, pleśnie i inne żywe organizmy również w głębszych warstwach muru.

Mur oddaje nadmiar wilgoci a wraz z nią sole – następuje rekrystalizacja soli.

Dzięki uzyskaniu hydrofobowości mur wilgoć szybciej oddaje niż przyjmuje.

Konsekwencją działania Hermona jest usunięcie przyczyn a nie skutków.

System HERMON® rozwiązuje cztery problemy jednocześnie:

1.odgrzybia,

2.osusza,

3.odsala

4.hydrofobizuje

 

 

]

7. Uwagi.

Prace można prowadzić tylko w temperaturze powyżej 5oC. Nie należy dopuszczać do zamoknięcia obrabianych powierzchni podczas ich obróbki oraz  przez 72 godziny po skończeniu procesu. Warunkiem poprawnego przeprowadzenia prac jest wstępne odcięcie dopływu wody (naprawa instalacji, rynien, założenie drenażu, itp.).

Jeżeli nie nastąpi odcięcie dopływu wody, HERMON® będzie  w sposób ciągły przepompowywał wodę przez mur. Czas obróbki na powierzchni muru wynosi od 4 do 21 dni w zależności od stopnia zawilgocenia muru, jego grubości i zewnętrznych warunków [temperatura, ciśnienie, wilgotność], w przeciętnych warunkach 4 do 8 dni.
Efekt odgrzybiania, odpleśniania i usuwania wilgoci rozpoczyna się od nałożenia pierwszej warstwy środka, efekt impregnacji i wzmocnienia uzyskujemy po 4 – 6 tygodniach.

HERMON® zabija grzyby i pleśnie wraz z zarodnikami. Przy zachowaniu przewidzianej przez producenta technologii prac, praktycznie nie zachodzi możliwość [w przeciwieństwie do innych środków] “odradzania się” pleśni i grzybów. jest Warunkiem sprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach.

W przypadku przeznaczenia technologii głównie do odsalania i osuszania murów należy ją odpowiednio zmodyfikować .

Koszt 1 m2 uzależniony jest od grubości muru i stopnia zawilgocenia.
Usługa objęta jest wieloletnią gwarancją.
Zawsze wycena indywidualna.

 

systemhermon

 

LICENCJONOWANY I AUTORYZOWANY WYKONAWCA SYSTEMU‭ – ‬HERMON‭®‬

tel. 784 357 221

POCZTA : kontakt@hertima.pl

www.hertima.pl

 

OPINIA‭ ‬KONSERWATORA‭ ‬DZIEŁ‭ ‬SZTUKI:

Zastosowanie systemu HERMON‭®‬ do odsolenia,‭ ‬osuszania i zabezpieczania murów‭ ‬przed skutkami zawilgocenia i korozji.

Próbę wykonano w dniach‭ ‬14‭ – ‬19.‭ ‬października‭ ‬2003r.‭ ‬w trzech miejscach na murach różnych części ‭ ‬zamku.‭ ‬W budynku północnym,‭ ‬przy stopniach schodów prowadzących do piwnic i w korytarzu przed toaletą w tychże piwnicach oraz na fragmencie muru zewnętrznego baszty południowo wschodniej. ‭ ‬Trzy próby wykonano uwzględniając reprezentatywność badań.‭ ‬Ściany,‭ ‬na których dokonano próby to:‭ ‬ściana z cegły otynkowanej‭ [‬przy stopniach schodów‭]‬,‭ ‬z kamienia otynkowanego‭ [‬korytarz w piwnicy‭] ‬i ściana z kamienia‭ [‬fragment baszty‭]‬.‭

Dwie próby dotyczyły partii murów narażonych bezpośrednio ‭ ‬na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

Trzeci fragment choć osłonięty‭ [‬pod dachem‭]‬,‭ ‬również ‭ ‬podlegał wpływom atmosferycznym-skoki temperatur,‭ ‬zmiany wilgotności itp.

Preparat HERMON® I ‭ ‬nanoszono na powierzchnię murów metodą natryskiwania.‭ ‬Już w trakcie nanoszenia‭ ‬,widoczna była reakcja zachodząca na powierzchni muru-spienianie się preparatu HERMON® w kontakcie z tynkiem,‭ ‬kamieniem i zaprawą.‭ ‬Po kilkunastu ‭ ‬minutach powierzchnia prób była wyraźnie jaśniejsza.‭ ‬Znikły różnokolorowe,‭ ‬ciemniejsze przebarwienia związane z wcześniejszą działalnością mikroflory i mikrofauny‭ [‬grzyby,‭ ‬pleśnie,‭ ‬porosty,‭ ‬glony‭]‬.‭ ‬Nie zaobserwowano zjawiska zmiany współczynnika załamania światła polegającego na efekcie‭ „‬lakierowanej powierzchni‭”‬.‭ ‬Preparat zachowywał się podobnie jak woda.‭ ‬Po chwilowym ‭ ‬przyciemnieniu powierzchni,‭ ‬preparat wysychając i penetrując w głąb muru,‭ ‬pozostawiał powierzchnię jaśniejszą i czystszą.‭ ‬Po około‭ ‬20-stu godzinach,‭ ‬prawie suche próby na murach,‭ ‬wyglądały podobnie jak otaczające fragmenty murów.‭ ‬Były nieco jaśniejsze.‭ ‬Nie zaobserwowano żadnych przebarwień,‭ ‬wykwitów czy zmian w granicy prób.‭ ‬Natomiast tuż obok,‭ ‬na samej granicy próby i partii muru nie poddanej próbie,‭ ‬zaobserwowano zjawisko większego zawilgocenia spowodowanego‭ „‬wypychaniem‭” ‬wody z muru przez preparat HERMON®.‭ ‬Wraz z wypieraną wodą usunięte zostały także sole zawarte w murze.‭ ‬Wykwity soli ‭ ‬usunięto,‭ ‬po wyschnięciu murów,‭ ‬zmiatając je szczotką średniej twardości.‭ ‬Po trzech dobach,‭ ‬partie murów poddane działaniu preparatu HERMON® były suche‭ [ ‬stwierdzono to ‭ ‬organoleptycznie‭ ]‬.Nastąpiło wyraźnie widoczne usunięcie wcześniejszych przebarwień.‭ ‬Jedynie zielone,‭ ‬bardzo silne wybarwienie ścian przez glony,‭ ‬pozostawiło śladowe przebarwienie.‭ ‬Zaobserwowano ‭ ‬także wzmocnienie mechaniczne murów.‭ ‬Osypująca ‭ ‬i pudrująca się,‭ ‬zdestruowana powierzchnia kamienia zaimpregnowanego fragmentu stała się zwarta,‭ ‬twardsza i nie osypywała się. Próba zarysowania materiału,‭ ‬wykonana przy użyciu noża,‭ ‬udowodniła,‭ ‬że powierzchnia była twarda i wzmocniona.‭ ‬Próba zwilżenia ‭ ‬muru czystą wodą,‭ ‬wykazała,‭ ‬że zhydrofobizowana powierzchnia nie wchłania wody. Woda z dodatkiem alkoholu‭ [‬etanol‭] ‬penetrowała w niewielkim stopniu w głąb materiału.‭ ‬Nie zaobserwowano natomiast zjawiska spływania wody jak po‭ “‬tłuszczu‭”‬.‭ ‬Można przyjąć,‭ ‬że preparat HERMON® ‭ ‬nie zamknął całkowicie porów materiału.‭

Wstępna ocena prób pozwala przypuszczać,‭ ‬że wzmocnieniu uległa także wewnętrzna struktura materiałów użytych do badań.‭ ‬Próba przeprowadzona nieco wcześniej,‭ ‬na pojedynczym kamieniu wapiennym,‭ ‬udowodniła,‭ ‬że preparat wmigrował dość głęboko w kamień.‭ ‬Ponieważ‭ [ ‬w tym przypadku‭] ‬nie został przeprowadzony zabieg zamknięcia impregnacji i neutralizacji preparatu HERMON® I‭ [‬przy użyciu preparatu HERMON® III‭]‬,‭ ‬proces penetracji ciągle trwa i trudno ‭ ‬na ‭ ‬razie ustalić,‭ ‬jak głęboko już wmigrował preparat w materiał.‭ ‬Podjęto więc decyzję,‭ ‬że badanie głębokości migracji‭ [‬dotyczy pojedynczego kamienia‭]‬,‭ ‬przeprowadzone będzie po upływie jednego miesiąca.

W przypadku prób wykonanych na murach zamku w Janowcu,‭ ‬przeprowadzono zabieg zamknięcia procesu impregnacji już po czterech dniach.‭ ‬Dla ‭ ‬tych prób zostaną wykonane badania głębokości impregnacji,‭ ‬po upływie ok.‭ ‬trzech miesięcy,‭ ‬tj.‭ ‬po okresie ustalonym przez producenta jako czas całkowitego zakończenia reakcji.‭ ‬Wszystkie wyniki i opinie na temat działania preparatu HERMON® opublikowane będą po zakończeniu badań nad próbami.

Dotychczasowe wyniki‭ ‬,choć oparte na badaniach organoleptycznych,‭ ‬potwierdzają ‭ ‬założenia i efekty badań producenta preparatu HERMON®.‭ ‬Zarówno łatwość nanoszenia preparatu na obiekt jak i fakt,‭ ‬że wodorozpuszczalny preparat ‭ ‬łatwo wnika w porowate materiały budowlane‭ [‬w których jest zawarta duża ilość wody‭ ] ‬pozwala na pozytywną ocenę stosowania preparatu do osuszania i zabezpieczania przed ponownym zawilgoceniem.‭ ‬Niesprzyjająca badaniom pora roku,‭ ‬oraz ograniczone możliwości wykonania odpowiedniej ilości prób,‭ ‬powodowały że konieczne będzie powtórzenie badań wiosną ‭ ‬przyszłego roku.‭ ‬Można jednak już teraz potwierdzić‭ ‬,‭ ‬opiniowaną przez innych‭ ‬,‭ ‬skuteczność działania preparatu HERMON‭®‬.

Wyniki dotychczasowych i dalszych badań na próbach przeprowadzonych na Zamku w Janowcu opublikowane będą ‭ ‬wkrótce.

mgr Piotr Mikołajczak Konserwator Dzieł Sztuki

Rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki‭