Mykologia

W zakresie mykologii firma Hertima współpracuje z Rzeczoznawcą mykologicznym

Panem Maciejem Wiśniewskim – inżynierem budownictwa lądowego

Poczta – mykoma@onet.eu

tel. 609 765 – 865

Przykładowa ekspertyza mykologiczna – Pobierz

Fragment z rozporządzenia „Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników – odpowiednie roboty zabezpieczające.”
Treść rozporządzenia: Część 1, Część 2