Osuszanie płyt

OSUSZENIE PŁYTY BALKONOWEJ

  LUB TARASOWEJ  W

 TECHNOLOGII HERMON®

TEMAT:    IZOLACJA PŁYTY BALKONOWEJ LUB TARASOWEJ

METODOLOGIA WYKONANIA IZOLACJII

Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII

HERMON®  DO IZOLACJI HYDROFOBOWEJ

PŁYTY BALKONOWEJ  LUB  TARASOWEJ

Projektant:  BOLESŁAW SĄDOWSKI                   

TORUŃ  2015

I. WARUNKI STOSOWANIA

Preparat HERMON® opracowany został  dla rzeczywistych warunków jakie napotykamy w murach i płytach balkonowych  oraz tarasowych, przeznaczonych do zabiegów izolacyjnych (występująca w nich wilgotność,  sole, zagrzybienia ), dlatego nie ma potrzeby i wskazań do przeprowadzenia zabiegów służących obniżeniu wilgotności murów i płyt balkonowych ich odsoleniu i odgrzybieniu jako oddzielne przygotowanie  przed aplikacją preparatami HERMON®.

  1. Należy zapewnić chłonność powierzchni muru, i płyt balkonowych wytypowanej do aplikacji przez usunięcie powłok silnie hydrofobowych np. farb olejnych, epoksydowych i.t.p.
  2. W trakcie aplikacji i zaraz po przez 72 godziny mur, płyta balonowa czy tarasowa nie może być narażona na silny dopływ wilgoci,  np. w skutek bezpośrednich opadów atmosferycznych.
  3. W trakcie prac z preparatem HERMON® należy zapewnić wentylację pomieszczeń. Zabrania się używania otwartego ognia.
  4. Do wykończenia powierzchni po zakończeniu prac izolacyjnych zaleca się stosować fugi o właściwościach hydrofobowych.

SPOSÓB OSUSZENIA PŁYT BALKONOWYCH I TARASOWWYCH  W TECHNOLOGII HERMON® POLEGA NA WIELOKROTNYM INEKTOWANIU POSZCZEGÓLNYCH PREPARATÓW HERMON®  NA POWIERZCHNIE OSUSZANE.
PONIEWAŻ  HERMON® APLIKUJEMY TYLKO NA CHŁONNE PODŁOŻA.

JEŻELI   WIERZCHNIĄ POWIERZCHNIĘ  PŁYTY BALKONOWEJ   LUB TARASOWEJ STANOWIĄ  PŁYTKI CERAMICZNE,LUB KAMIENNE TO  NACINAMY FUGI NA GŁĘBOKOŚC OD 1,5 DO 2,5 CM TARCZĄ DO CIĘCIA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH NA SUCHO.

W PRZYPADKU SZEROKICH FUG NIEZWIĄZANYCH USUWAMY WYPEŁNIENIE [ziemia,piasek] POZOSTAŁOŚCI OCZYSZCZAMY SPRĘŻONYM POWIETRZEM.

KOLEJNĄ CZYNNOŚCIĄ JEST WIELOKROTNA APLIKACJA POSZCZEGÓLYCH

PREPARATÓW HERMON®

Izolacja pozioma PŁYTY BALKONOWEJ LUB TARASOWEJ  zostanie uzyskana przez wielokrotną aplikację  poszczególnych preparatów Hermon®  w otwory po wyciętych fugach.   Wskutek penetracji wgłębnej preparatów przez całą grubość płyty uzyskujemy szczelną, hydrofobową powierzchnię betonu, która nie przepuszcza wody.

JEŻELI ODWROTNA STRONA PŁYTY BALKONOWEJ,POSIADA WIDOCZNE SKORODOWANE  POWIERZCHNIE, TO NALEŻY JE USUNĆ MECHANICZNIE.

PO NAPRAWIE ZAAPLIKOWAĆ   HERMON®  W CELU UZYSKANIA

JEDNOLITEJ  HYDROFOBOWEJ POWIERZCHNI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ PŁYTY BALKONOWEJ  LUB TARASOWEJ  MATERIAŁAMI HERMON®

Dawkowanie i harmonogram aplikacji

HERMON® I  – 3 aplikacje w dawkach 150 ml/m²

W sposób ciągły (przerwy do 1 godziny)

Po zakończeniu cyklu przerwa do

pożądanych rezultatów.
HERMON®  II  – 1 – aplikacja  w ilości 100 ml/ m²

Po zakończeniu cyklu przerwa do

pożądanych rezultatów.

HERMON®  III  – 2  aplikacje w dawkach 150 ml/ m²

Po zakończeniu cyklu przerwa do

pożądanych rezultatów.

HERMON®  IV  – 3/5 aplikacji w dawkach 150 ml/ m²

.

Wycena indywidualna po wizji lokalnej.

OPRACOWAŁ: BOLESŁAW SĄDOWSKI

CZERWIEC –  2015.